CSS – Cisza Spokój Samotność

Aby móc cieszyć się w pełni zdrowiem zarówno psychicznym jak i fizycznym musimy zachować w naszym życiu równowagę. Harmonijne życie powinno leżeć u podstaw każdego z nas. Jako alkoholicy bardzo dobrze wiemy jak zgubny dla nas jest stres, złość, smutek. Jako alkoholicy nie mamy hamulca którego moglibyśmy użyć w sytuacjach awaryjnych gdzie emocje wchodzą na zbyt wysoki poziom. Każda skrajna emocja jest dla nas niebezpieczna. Powinniśmy zachowywać czujność i rozpoznawać emocje które nami władają.

Na terapii na której przebywałem miałem te szczęście, że oprócz rozpraw o psychologii i technicznych terminach związanych z alkoholizmem duży nacisk kładziono na sferę duchową. Alkohol zniszczył nasze zdrowie FIZYCZNE PSYCHICZNE oraz DUCHOWE ! Program AA jest programem duchowym (nie religijnym) i właśnie dzięki tej potężnej sile większej od nas samych mamy szansę na zdrowe i w pełni wartościowe życie. Może dlatego psycholodzy oraz psychiatrzy nie są w stanie w sposób naukowy wyjaśnić w pełni skuteczności programu 12 kroków i 12 tradycji na polu leczenia wszelkich uzależnień.

Sama metoda CSS skutecznie oddziałuje na naszą duszę a to przekłada się na poprawienie zdrowia psychicznego (świadomość, podświadomość). Nasza psychika natomiast z czasem poprawia zdrowie fizyczne (przeciwieństwem byłyby choroby psychosomatyczne). Metoda CSS jest powszechnie stosowana na świecie, różnie interpretowana oraz nazywana. Praktykowali ją najwybitniejsi ludzi naszych czasów. Robili to świadomie lub nieświadomie.

Jak nauczyć się praktykowania CSS ? Jak nauczyć się trwania w ciszy i spokoju ? Jak pozbyć się zamętu w głowie, lawiny myśli i trwać w obecności ? W moim przypadku pomocna okazała się praca nad krokami oraz modlitwa. Modlitwa jest wspaniałym narzędziem pomagającym nam skupić się tylko i wyłącznie na jednej rzeczy. Kontemplacja, powolne czytanie lub mówienie zdań modlitwy wręcz uniemożliwia nam myślenie na inne tematy. Dochodząc do takiej praktyki możemy spróbować usiąść w miejscu odosobnionym, cichym, spokojnym i spróbować trwając w bezruchu nie myśleć o niczym. Pomocne okazują się tutaj praktyki medytacyjne związane z jogą czy filozofiami wschodu. Tu jednak proponuję zachować pewną ostrożność. Ja jako katolik i alkoholik zważyłem negatywne oddziaływanie na mnie zbyt dużej ilości filozofii religii wschodniej. Zaczynałem popadać w „sekty” , kwestionować chrześcijaństwo. Odbijało się to bardzo negatywnie na moim zdrowiu psychicznym, fizycznym oraz rzecz jasna duchowym. Jednak wiedza jaką zdobyłem jest korzystna i można ją a nawet powinno się stosować na co dzień. Rzecz w tym, że jako alkoholik mam tendencję do popadania ze skrajności w skrajność. Początki prób nie myślenia o niczym nawet o tym, że o niczym mam nie myśleć mogą być trudne. Praktyka umożliwia mi na dziś dzień stosowanie w pewnym sensie CSS w wielu miejscach: parku, autobusie, samochodzie, itp. Nauczyłem się obserwować to co się dzieje wokół mnie bez myślenia w sensie oceniania, rozważania itp. Samo CSS lubię praktykować w kościołach przed lub po kontemplacji. Zdarza się, że podczas dłuższego trwania w CSS co jakiś czas przychodzi mi do głowy inspirująca myśl. Samą energię czy moc jaką daje ta technika ciężko opisać słowami.

Codziennie staram się znaleźć czas na praktykowanie trwania w ciszy spokoju i samotności. Wiem, że rozwijam w ten sposób siłę ducha. Znacznie lepiej radzę sobie ze stresem, gniewem, negatywnymi emocjami a również z euforią. Pomaga mi to osiągnąć stan do którego cały czas dążę. Pomaga mi osiągnąć spokój.