Terapia przeciwalkoholowa – jak przebiega, ile trwa i od czego jest uzależniona jest jej długość?

Uzależnienia są poważnym problemem społecznym. Pociągają bowiem za sobą obciążenia dla rodziny uzależnionego, obciążają Narodowy Fundusz Zdrowia kosztami leczenia, a przy tym odciągają uzależnione osoby od spełniania ich codziennych obowiązków zawodowych, przynosząc w ten sposób poważne straty dla ogółu gospodarki narodowej. Szczególnie rozpowszechniony wśród uzależnień Zobacz więcej…