W jaki sposób pomóc alkoholikowi?

Leczenie alkoholizmu jest przede wszystkim procesem długotrwałym. Chorobę tę leczy się przez wiele miesięcy. Proces leczenia polega w dużej mierze na psychoterapii indywidualnej lub grupowe. Najlepiej jednak jest łączyć te dwie metody. Leczenie może odbywać się na oddziale zamkniętym lub poprzez terapię ambulatoryjną. Które jest najlepsze i przynosi rezultaty?

Psychoterapię związaną z leczeniem choroby alkoholowej powinno się rozpocząć w poradni leczenia odwykowego. Prowadzona jest ona na ogół 2-3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Pierwszy, podstawowy etap psychoterapii trwa od 4 do 6 miesięcy. Warto pamiętać o tym, że w poradniach odwykowych pomoc udzielana jest również rodzinom alkoholików oraz osobom współuzależnionym.

Leczenie alkoholizmu może odbywać się też na oddziale dziennego pobytu. Zajęcia wówczas odbywają się przez pięć dni w tygodniu w godzinach dopołudniowych np. do godziny 14. W tym przypadku podstawowa terapia trwa osiem tygodni. Jednak taka forma ambulatoryjnego leczenia nie sprawdzi się w przypadku wszystkich chorych. Niektórzy mają do poradni odwykowej daleko, a innym trudno jest wytrwać w abstynencji i to z różnych powodów (bo np. wszyscy w domu piją itd.). W takiej sytuacji można zgłosić się na odtrucie alkoholowe w oddziale całodobowym, co trwa od 6 do 8 tygodni. Na przyjęcie do takiego ośrodka trzeba jednak nieco poczekać, w niektórych przypadkach nawet kilkanaście tygodni. To spora wada takiego rozwiązania.

Leczenie alkoholizmu może odbywać się również na oddziale leczenia zespołu abstynencyjnego. Do takich placówek przyjmowani są pacjenci, których życie jest zagrożone. Hospitalizacja trwa do 10 dni. Po zakończeniu podstawowego etapu leczenia pacjent cierpiący z powodu choroby alkoholowej kierowany jest w celu dalszego leczenia do poradni odwykowej lub do samopomocowych grup anonimowych alkoholików czy klubów abstynenta. Obecnie funkcjonują one w zasadzie w większości miast Polski. Wiele informacji na ten temat można uzyskać w internecie.

Więcej na temat choroby i pomocy osobie chorej znajdziesz na Tu i Teraz