Skutki alkoholizmu w rodzinie

Alkoholizm to choroba, która dotyka nie tylko osobę uzależnioną, ale również całą rodzinę, szczególnie dzieci. Skuteczne leczenie uzależnienia powinno objąć wszystkich członków rodziny.

Skutki alkoholizmu w rodzinie

Nawet jeżeli uzależnienie w rodzinie dotyczy tylko jednej osoby, to problem alkoholizmu dotyka wszystkich jej członków. W szybkim czasie rodzina staje się dysfunkcyjna, nie potrafi dostosować się do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Pojawiają się problemy finansowe, przemoc fizyczna, stres i wstyd. Stopniowo zanikają pozytywne relacje między członkami rodziny. Charakterystyczne jest wyobcowanie od innych grup społecznych, unikanie bliższych relacji ze znajomymi, koleżankami lub kolegami w pracy i szkole.

Rodzina za wszelką cenę chce utrzymać swój problem w czterech ścianach. To największy błąd, ponieważ życie rodzinne zaczyna się koncentrować wokół sposobów unikania niezadowolenia osoby uzależnionej i nie narażania się na jej agresję i gniew. Takie podejście znacznie utrudnia wyjście z uzależnienia.

Dorosłe Dzieci Alkoholików

Skutki alkoholizmu w rodzinie w największym stopniu dotykają dzieci. Czują się odrzucone, nie doznają uczucia miłości, ale przede wszystkim nie mają poczucia bezpieczeństwa. Ciągle towarzyszy im strach i obawa przed narażeniem się na krytykę i gniew.

Brak właściwych relacji w rodzinie bardzo często skutkuje nieumiejętnością tworzenia ich w życiu dorosłym. Syndrom DDA to przede wszystkim obawa przed nawiązaniem emocjonalnych relacji z innymi osobami. Mają niskie poczucie własnej wartości, czują się gorsze i niewarte zainteresowania innych. Ciągle towarzyszy im strach przed odrzuceniem. Z tego powodu bardzo często uciekają się do kłamstwa bez żadnego wyraźnego powodu.

Większość DDA nie potrafi założyć trwałych związków partnerskich w obawie przed powieleniem wzorców z własnej rodziny. Zawsze pozostają nieufni i przyjmują pozycję asekuracyjną.

Niestety bardzo często zdarza się, że DDA nie mogąc poradzić sobie z problemami w dorosłym życiu, powielają zachowania rodziców i popadają w alkoholizm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

10 − nine =